Stel je vraag
0

Fysica 6.4.1

asked 2018-04-05 07:03:31 -0500

charlottet gravatar image

Beste,

Ik begrijp niet hoe je van de gegevens kan afleiden of de draden elkaar aantrekken of afstoten.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-04-06 14:24:07 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De stroom loopt door het apparaat. Dat wil zeggen er in via één draad, er uit via de andere. De stroom heeft dus tegengestelde richting.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-04-05 07:49:42 -0500

charlottet gravatar image

Kan je dit afleiden uit het gegeven dat ze beiden naar het apparaat toe gaan en dus I1 & I2 dezelfde richting hebben? Of mag je zo niet redeneren?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-05 07:03:31 -0500

Aantal keer gelezen: 116 keer

Laatst gewijzigd: Apr 05 '18