Stel je vraag
0

Chemie: chemisch evenwicht

asked 2018-04-05 11:51:06 -0500

Sam gravatar image

Ik heb een vraag in verband met deze oefening. Kan de toevoeging van eender welk gas ervoor zorgen dat de druk verhoogt of moet het gas dat men toevoegt reeds aanwezig zijn in de reactie opdat het het evenwicht zou kunnen beïnvloeden?

Met andere woorden: is stelling nummer III in deze oefening juist?

Alvast bedankt!

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2018-04-05 16:23:53 -0500

Randy@REBUS gravatar image

updated 2018-04-05 16:35:55 -0500

Je stelt twee verschillende vragen. Ja, het toevoegen van eender welk gas verhoogt de druk, maar nee, dit heeft geen effect op het evenwicht als het gas niet aan de reactie deelneemt (of reageert met iets dat aan de reactie deelneemt). Tenzij ze reageren "zien" gasdeeltjes elkaar niet, en van een edelgas als helium mag je zeker zijn dat het nergens mee gaat reageren.

Dit is een klassieke instinker bij vragen over evenwicht. Je hebt geleerd dat de druk verhogen het evenwicht verschuift naar de kant met de minste gasdeeltjes, maar dat is niet automatisch zo. Als je de druk verhoogt door het volume te verkleinen, veranderen de partieeldrukken / concentraties van alle stoffen, en het evenwicht past zich aan; als je gewoon een inert gas toevoegt heb je ook een hogere totale druk, maar wat betreft de stoffen die aan de reactie deelnemen is er niets veranderd.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt voor de uitleg!

Sam ( 2018-04-05 16:29:37 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-05 11:51:06 -0500

Aantal keer gelezen: 482 keer

Laatst gewijzigd: Apr 05 '18