Stel je vraag
0

wiskunde, oefening 3.3.1.2

asked 2018-04-06 02:36:54 -0500

Adara gravatar image

voor deze oefening heb ik voor som= a-1/-2 een voor product = a^2 -1 / -2

som van de kwadraten= som^2 - 2. product =( a-1)^2 / 4 - 2. (a^-1) / -2

mag ik die twee keer -2 op einde wegschrappen?

dan is som van kwadraten gelijk aan = ( a - 1)^2 /4 . ( a^2 -1)?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-04-06 14:17:13 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik heb geprobeerd om het mooi uit te schrijven zodat iedereen het kan volgen. Kijk eens of dit het verduidelijkt.C:\fakepath\min max vraagstuk.jpg

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Heel erg bedankt voor je mooie uitwerking Myriam, ik had nog een vraagje misschien heb ik domme rekenfout gemaakt, maar y(x) delen door -2 geeft toch x^2 - (a-1)/2 + 1/2 ?

Adara ( 2018-04-07 01:57:25 -0500 )edit

want we hebben + (a-1)x deze delen door -2 dan zou ik eerst tekenbepalen + / - is - dus daarom - (a-1)x/2

Adara ( 2018-04-07 01:58:23 -0500 )edit

op einde hebben we -1 staan en die delen door -2 is dan -1/-2 dat geeft + 1/2 ?

Adara ( 2018-04-07 01:59:03 -0500 )edit

Let op de eerste stap. Ik heb die -2 eerst weg gedeeld. (zie oplossing)

Myriam@REBUS ( 2018-04-07 04:15:57 -0500 )edit

Het teken van -(a-1)/2 is onbelangrijk, want in een kwadraat valt die - toch weg.

Myriam@REBUS ( 2018-04-07 12:43:44 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-06 02:36:54 -0500

Aantal keer gelezen: 425 keer

Laatst gewijzigd: Apr 06 '18