Stel je vraag
1

opperblakteberekening

asked 2016-05-19 07:09:44 -0500

Machteld.DeBacker gravatar image

Wat is de oppervlakte van de figuur die aan de onderkant begrensd wordt door de horizontale rechte Y=1/2, en aan de bovenkant door één periode van de functie sin(x) ? A) wortel 3 - pi/3 B) 2 wortel 3 C) pi/2 D) 3/2

Ik kom telkens uit op 2-pi/2?

Ik wil mijn figuur en berekening in bijlage zetten, maar het gaat niet als pdf en als foto is de maximumcapaciteit overschreden.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-05-19 10:52:54 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De bovenste functie is sin x, de onderste y=0.5 De grenzen zijn pi/6 en 5pi/6

de integraal van (sin x -0.5) tussen deze grenzen geeft -cos (5pi/6) + cos (pi/6) -0.5(5pi/6 -pi/6) = vierkantswortel van 3 - pi/3

Het juiste antwoord is A

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-05-19 07:09:44 -0500

Aantal keer gelezen: 35 keer

Laatst gewijzigd: May 19 '16