Stel je vraag
0

fysica, vrije val

asked 2018-04-09 07:25:58 -0500

Adara gravatar image

Onderstaan schrijf ik een uitspraak over de vrije val met hoogte h, en die klopt, ik kan het alleen niet inzien hoe? Zou iemand me hierbij kunnen helpen aub, alvast bedankt.

Als het kwadraat van de hoogte verdubbelt, verhoogt de valtijd met een factor vierkantswortel 2 met op de vierkantswortel een 4

tot deze stap ben ik geraakt: h= cte. t^2 met h de hoogte en t de valtijd

1) h=cte. t^2 2) ik neem kwadraat van beide leden: h^2 = cte^2 . t^4 3) ik verdubbel de hoogte: 2x h^2= 2.cte^2. t^4 4) ik zoek nu uit 3) wat t moet zijn: t= en daar zit ik vast..ik kom dat t= vierkantswortel h

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-04-09 09:29:55 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Probeer eens met behoud van energie: verdubbel de hoogte, dan verdubbelt de potentiële energie. Die zet zich om in kinetische energie, met de snelheid in het kwadraat.

Kan je dit vraagstuk op een gelijkaardige manier oplossen? v= g.t dus E(kinetisch) is mv²/2 = m(gt)²/2

Ik ken de vraag niet van buiten, dus laat ons even weten wat de vraag juist was en wat het juiste antwoord moet zijn.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja, zo kom ik er wel. Dankje Myriam

Adara ( 2018-04-09 10:05:28 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-09 07:25:58 -0500

Aantal keer gelezen: 58 keer

Laatst gewijzigd: Apr 09 '18