Stel je vraag
0

fysica, horizontale worp

asked 2018-04-09 10:04:45 -0500

Adara gravatar image

Bij een horizontale worp hebben we V(0)x= die heel tijd constant blijft. Maar is in begin V(0)y gelijk aan nul die daarna toeneemt?

Als men y-as omhoog tekent, dan neemt de V(y) toe tot de V(y)max die bereikt wordt bij bereiken van grond?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-04-09 15:22:58 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De snelheid in de vertikale richting begint bij nul en neemt toe (als je de vertikale as naar beneden tekent).

Als je de y as naar boven tekent is je snelheid eigenlijk negatief. De absolute waarde van de snelheid neemt toe.

De horizontale worp stopt als het voorwerp de grond raakt. Er is dan inderdaad een maximale snelheid in de y-richting bereikt, maar het is niet daardoor dat de beweging stopt.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-09 10:04:45 -0500

Aantal keer gelezen: 576 keer

Laatst gewijzigd: Apr 09 '18