fysica 2.19

asked 2018-04-10 02:07:13 -0500

Adara gravatar image

Ik weet niet goed, hoe ik keuze tussen B en C moet maken. Het lijkt me B te zijn maar hoe weet ik dat c niet kan? Dat de bal met dezelfde snelheid word gegooid als op het op ogenblik van het opvangen lijkt me wel juist.

Als men de x(t) grafiek tekent bekomt men toch een bergparabool?

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Als de bal opgevangen wordt en terug weg gegooid is er toch een ogenblik dat hij niet beweegt. Zie je dat op de grafiek?

Myriam@REBUS ( 2018-04-10 17:12:47 -0500 )edit

Nee,, de bal wordt naar boven en de snelheid neemt af. en is even constant dan wordt het nul en is nog steeds even constant en neemt het af. En als de bal weg gegooid is dan is er idd een moment dat het niet beweegt, dat kan toch zijn op het moment dan v nul is?

Adara ( 2018-04-12 04:39:30 -0500 )edit

Als de bal wordt opgevangen en terug gegooid wordt met dezelfde snelheid zou er een knik in de curve moeten zijn die overeenkomt met het stil staan van de bal. Daar is niets van te zien. Dus is het een botsing, want dat gaat veel sneller.

Myriam@REBUS ( 2018-04-12 07:28:14 -0500 )edit