Stel je vraag
0

Fysica warmteleer 12.1.3

asked 2018-04-10 02:45:21 -0500

Sam gravatar image

'Een kamer met open vensters bevat lucht op een temperatuur van 15°C. Men warmt de kamer op tot 25°C. Welk percentage van de lucht zal de kamer uitstromen?

Ik weet niet hoe ik deze oefening kan oplossen. Kan iemand mij verder helpen?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-04-10 17:07:31 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Warme lucht zet uit. Omdat de vensters open zijn gaat het teveel aan warme lucht uit de kamer.

Bereken eens hoeveel mol lucht er in de kamer zit bij 15°C en bij 25°C.

Wat is het verschil? Deel dit door de inhoud bij 15°C

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Hoe kan ik de hoeveelheid mol berekenen die in de kamer zit? Het enige gegeven dat ik heb is de temperatuur van de kamer.

Sam ( 2018-06-24 05:21:43 -0500 )edit
0

answered 2018-06-24 05:31:57 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je moet niet exact weten hoeveel mol er in de kamer zit, wel de relatieve daling.

PV = nRT

P verandert niet, V ook niet, R uiteraard ook niet. Dan moet een verandering in T gecompenseerd worden door een verandering in n

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Ik heb nu het volgende : n1/n2 = T1 / T2 en dat is dus gelijk aan 288/298. Dat is dus de hoeveelheid lucht die behouden blijft. Het aandeel dat de kamer zal uitstromen is dan 10/298 en dat is 3,4 %. Klopt dit?

Sam ( 2018-06-24 06:13:40 -0500 )edit

Dat is juist!

Myriam@REBUS ( 2018-06-24 07:13:17 -0500 )edit

Bedankt voor de hulp! Ik snap het nu.

Sam ( 2018-06-24 07:18:54 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-10 02:45:21 -0500

Aantal keer gelezen: 891 keer

Laatst gewijzigd: Jun 24 '18