Stel je vraag
0

fysica, kinematica

asked 2018-04-10 13:40:26 -0500

Adara gravatar image

oefening 2.2.3 hoe kan een lichaam een snelheid gelijk aan nul hebben en toch versnellen? V(t)=0 en we nemen zijn afgeleide om a(t) te bekomen. Afgeleide van en nul functie is toch nul? maw. versnelling zou ook nul moeten zijn.

Maar als ik denk aan vb, paraboolbeweging, aan de top hebben we de snelheid gelijk aan nul, maar versnelt toch naar beneden. klopt het?

Waarom klopt dan mijn eerste redenatie niet?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-04-10 17:04:48 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De afgeleide van een functie die de waarde nul heeft in een bepaald punt is niet noodzakelijk nul. Bijvoorbeeld: y= x²-9 is nul voor x=3 en toch is de afgeleide y'=2x en dus gelijk aan 6.

Nu praktisch gezien: als een lichaam met snelheid nul nooit een versnelling zou kunnen hebben betekent dit praktisch dat alles wat stil staat voor eeuwig stil zou moeten blijven staan. Dat is toch niet zo?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

zeer goed uitgelegd, begrepen, Dank u

Adara ( 2018-04-12 04:49:02 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-10 13:40:26 -0500

Aantal keer gelezen: 128 keer

Laatst gewijzigd: Apr 10 '18