Stel je vraag
0

fysica, 2.3.6

asked 2018-04-12 04:32:10 -0500

Adara gravatar image

Ik heb deze vraag niet goed begrepen, op het moment dat de auto tegen een boom botst heeft die een snelheid van 18m/s? in 0.05m komt u in stilstand na het botsen? Dus bij het vertraagde beweging heeft men 0.05m afgelegd?

Ik heb twee vergelijkingen opgesteld 0.05= V0.t - 1/2 a. t^2 18= vo - a. t

klopt mijn vergelijking? En de beginsnelheid mag ik nul nemen? Met veronderstelling dat auto uit rust vertrok?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-04-12 07:33:08 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De vergelijking is juist. Nu kan je t vervangen door Vo/a en zo de a vinden. Die a is heel groot, want je auto stopt op een afstand van 5 cm

Pas op, in de laatste zin wissel je begin- en eindsnelheid om. Je begint met 18 m/s en staat stil na 5 cm.

(De moderne auto's kreuken in elkaar, waardoor de afstand voor het stoppen vergroot van 5 cm tot 1m. Het gevolg voor de a en de kracht op de bestuurder zie je in de b vraag.)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-12 04:32:10 -0500

Aantal keer gelezen: 69 keer

Laatst gewijzigd: Apr 12 '18