Stel je vraag
0

wiskunde 1.3.4

asked 2018-04-12 10:30:01 -0500

Nyah.Renard gravatar image

hallo Ik snap niet hoe je deze vraag moet oplossen. Moet je de ln van beide leden nemen? dan kom je 2/ln3 uit maar in de les hebben we dit opgelost door de vierkantswortel van beide leden te nemen en we komen uiteindelijk voor x: 2lnx uit klopt dit wel? Want ik vond de eerste redenering logischer.

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-04-12 12:55:15 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De oplossing is 2/(ln3)

Ik snap niet waar je de andere 'oplossing' vandaan haalt. Het is overigens geen oplossing want x=2ln x bevat nog steeds twee keer de onbekende x.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-12 10:30:01 -0500

Aantal keer gelezen: 72 keer

Laatst gewijzigd: Apr 12 '18