Stel je vraag
0

biologie, celorganellen

asked 2018-04-13 06:16:01 -0500

Adara gravatar image

Is er een onderscheid tussen transportblaasjes die afgevoerd worden uit RER en golgiblaasjes die uit golgi apparaat afgesnoerd worden? Ik bedoel hiermee dat golgi blaasjes ook transportblaasjes zijn? En worden ze gezien als celorganellen of niet?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-04-21 10:37:14 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Transportblaasjes met eiwitten gemaakt door ribosomen op het ruw endoplasmatisch reticulum worden vervoerd naar het golgicomplex, waar ze hun eiwitten afleveren aan het lumen (de ruimte binnen het golgicomplex). De eiwitten worden door de membranen getransporteerd en op hun weg veranderd in een eindproduct. Het golgicomplex vormt zelf nieuwe cisternen (cisternae) en verwijdert de oude waardoor de eiwitten in de nieuwe cisternen (cisternae) vrijkomen. Als de eiwitten de trans-zijde bereiken, vormen ze blaasjes die, als ze een bepaalde grootte bereiken, als secreetkorrels richting het celmembraan getransporteerd worden via microtubili en -filamenten. Als de eiwitten in de blaasjes een rol te vervullen hebben buiten de cel zelf, dan zullen de blaasjes via exocytose hun inhoud extracellulair vrijgeven. Het golgicomplex maakt ook de lysosomen aan. Dit zijn blaasjes die partikels, ingenomen door fagocytose of pinocytose, of oudere celdelen verteren, zodat de bouwstoffen voor andere zaken kunnen gebruikt worden.

De transportblaasjes zijn geen aparte celorganellen

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-13 06:16:01 -0500

Aantal keer gelezen: 181 keer

Laatst gewijzigd: Apr 21 '18