Stel je vraag
0

wiskunde vraag 1.1.6

asked 2018-04-13 11:46:02 -0500

Mattijs.Gutermann gravatar image

Hallo, Ik heb een vraag van wiskunde. ik snap niet hoe je 1.1.6 oplost. Ik loop de hele tijd vast in deze oefeningen en weet echt niet wat ik fout doe. Ik heb steeds 2 vgl'en, maar krijg alle onbekende niet weggewerkt. Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-04-13 12:17:02 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Mattijs, kijk eens bij Wiskunde 1.1.6/1.1.8 , deze vraag is al beantwoord.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-13 11:46:02 -0500

Aantal keer gelezen: 66 keer

Laatst gewijzigd: Apr 13 '18