Stel je vraag
0

fysica kinematica (juist/fout)

asked 2018-04-14 10:01:23 -0500

Noah.Pluymers gravatar image

De vraag -De bewegingszin van een voorwerp dat een rechte baan beschrijft kan op een bepaald ogenblik veranderen terwijl de versnelling constant is- is juist.

Klopt dit?

En zo ja, kan iemand me dit even uitleggen want ik begrijp het niet zo goed.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2018-04-14 10:44:25 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het klopt.

Stel dat je een voorwerp verticaal omhoog gooit.

De bewegingszin aan het begin van deze worp is omhoog. De versnelling is de zwaartekracht, naar beneden.

Het voorwerp vertraagt, en uiteindelijk is de snelheid nul op het hoogste punt van de worp.

Nu valt het voorwerp opnieuw naar beneden. De bewegingszin is omgekeerd, maar de versnelling is nog steeds de zwaartekracht, naar beneden.

Dit is slechts één voorbeeld. Je kan er zelf wellicht ook andere vinden.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-14 10:01:23 -0500

Aantal keer gelezen: 89 keer

Laatst gewijzigd: Apr 14 '18