Stel je vraag
0

biologie, extra vragen, vraag 6

asked 2018-04-16 05:02:09 -0500

Adara gravatar image

Het bloedplasma van de mens heeft een gemiddelde osmotische waarde , die gelijk is aan die van een 0.9%NaCl oplossing. Bij een experiment worden de rode bloedcellen in een oplossing p gelegd met een obekende osmotische waarde. De opgeloste deeltjes in oplossing p kunnen geen celmembranen passeren. Na enige tijd worden de rode bloedcellen bekenken met een microscoop. het blijkt dat ze zijn gezwollen. Is de osmotische waarde in deze gezwollen rode bloedcellen kleinder dan, gelijk aan of groter dan die van 0.9% Nacl oplossing?

ik dacht dat het groter is dan 0.9% NaCl oplossing

want rodebloedcellen zijn opgezwollen, dat betekent dat water zich verplaatst heeft uit de omgeving in de rodebloedcellen. en water verplaatst zich van een plaats met lage concentratie aan opgeloste stoffen naar een plaats met hoge concentratie aan opgeloste deeltjes

maar juist antwoord is dat het kleiner dan 0.9% Nacl oplossing moet zijn.

Waar zit mijn fout?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2018-04-20 07:43:11 -0500

Dirk gravatar image

updated 2018-04-20 07:57:28 -0500

Het aantal deeltjes in de bloedcel verandert niet terwijl het watervolume toeneemt. Dus de osmotische waarde van de bloedcel wordt lager.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-04-21 10:14:42 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Idd :)

Je moet een stap verder kijken, de rode BC was hoger, nam water op en is dus lager geworden. Vervolgens wordt deze gezwollen (dus lagere osm waarde) terug in de 0.9 gestoken... dus dan is die gezwollen cel lager dan de 0.9

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-16 05:02:09 -0500

Aantal keer gelezen: 316 keer

Laatst gewijzigd: Apr 21 '18