Stel je vraag
0

biologie, extra vragen, vraag 24

asked 2018-04-16 09:02:32 -0500

Adara gravatar image

Wat bedoelt men met kernzuren? De vraag is welke organel bevat geen kernzuren? a) amyloplast b) chloroplast c)mitochondrie

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-04-16 09:37:25 -0500

Sam gravatar image

updated 2018-04-16 09:42:55 -0500

Kernzuren zijn de nucleïnezuren ( dus DNA en RNA). B kan niet want in de chloroplasten vind je DNA en C kan niet want alle eukaryoten hebben mitochondriën met eigen DNA. Dus het juiste antwoord is A.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dank je Sam

Adara ( 2018-04-16 14:28:51 -0500 )edit
0

answered 2018-04-21 10:31:12 -0500

Martine@REBUS gravatar image

jup, en een amyloplast is een zetmeelkorrel, dus deze bestaat uit sacchariden/suikers

bij B en C ==> denk aan de endosymbiosetheorie Bij D ==> rRNA

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-16 09:02:32 -0500

Aantal keer gelezen: 206 keer

Laatst gewijzigd: Apr 21 '18