Stel je vraag
0

Biologie stamboom

asked 2018-04-16 16:51:32 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Hallo

Ik heb wat moeite met een oud examenvraag, het antwoord is D maar ik zelf dacht B, geen idee hoe ze aan antwoord D komen, kan iemand het uitleggen? image description

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2018-04-20 01:31:47 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

Dag Ibrahim, ik heb bij deze vraag als volgt geredeneerd. De aandoening wordt recessief en autosomaal overgeërfd.

  • recessief: twee gezonde grootouders krijgen een ziek kind
  • autosomaal: een gezonde grootmoeder xAx. en een gezonde grootvader xAy krijgen een zieke dochter xaxa. Dit kan niet x-gebonden zijn.

Eerst bereken je de kans dat zijn mama xAxa zou hebben: deze kans is 2/3. Van haar ouders kan ze immers AA, Aa of aa erven. aa is echter uitgesloten aangezien ze niet ziek is. De kans dat ze xAxa erft, is dus 2/3 . (In het schemaatje: 2 keer Aa, 1 keer AA).

Hetzelfde geldt voor haar papa: de kans dat hij xAxa erft is ook 2/3.

Gevraagd: Wat is de kans dat het kind de aandoening heeft? Met andere woorden: Wat is de kans dat het kind aa heeft? Als zijn beide ouders xAxa hebben, is deze kans 1/4.

Nu de totale kans berekenen: (kans dat mama xAxa erft) . (kans dat papa xAxa erft) . (kans dat kind xaxa erft). Dit geeft: 2/3 . 2/3 . 1/4 = 1/9.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel, zeer duidelijk

Ibrahim.Khlosi ( 2018-04-22 05:07:53 -0500 )edit
0

answered 2018-04-21 10:21:37 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Helemaal juist! Is het duidelijk met deze uitleg?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-16 16:51:32 -0500

Aantal keer gelezen: 242 keer

Laatst gewijzigd: Apr 21 '18