Stel je vraag
0

wiskunde, rekenfouten

asked 2018-04-17 02:03:53 -0500

Adara gravatar image

als ik deze vergelijking heb y= -2 ( (- a^2 +1 )/ 2)

mag ik dan die -2 en 2 schrappen? zo kom ik aan - ( (a^2 +)) klopt het?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-04-17 04:01:21 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik heb de opgave teruggevonden (oude cursus) en ze uitgewerkt met tekening. Zie bijlageC:\fakepath\rekenfout minmax vraagstuk .JPG

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-04-17 02:32:32 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Bedoel je dit? C:\fakepath\rekenfouten.JPG

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja, of ik dat mag doen? want het gaat om oefening 3.3.1.2 en op einde kom ik voor a= 1/5 en het moet zijn a= -1/5 en daarom dacht ik misschien heb ik bij die eerste stap een rekenfout gemaakt.

Adara ( 2018-04-17 02:56:43 -0500 )edit
1

Helemaal niet! a=1/3 en het maximum van de kwadraten is dan 4/3 Ik zal dit even helemaal uitschrijven.

Myriam@REBUS ( 2018-04-17 03:41:32 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-17 02:03:53 -0500

Aantal keer gelezen: 76 keer

Laatst gewijzigd: Apr 17 '18