Stel je vraag
0

wiskunde, oefening 3.3.1.2

asked 2018-04-17 02:54:38 -0500

Adara gravatar image

gegeven is een parabool y= -2x^2 + (a-1)x + a^2 -1

Dankzij Myriam ken ik de oplossingsmethode al, alleen zit ik nog vast bij bepalen van de beperking die de discriminant heeft, ik heb gevonden dat a mag niet 1 zijn. maar als ik naar de oplossing kijk, is er nog een waarde dat a mag niet hebben. Namelijk dat a mag niet - 7/9 zijn en 1

Hoe komt men aan -7/9

alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-04-17 05:00:22 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Adara, dit is nog een oudere versie van deze oefening.

D= 9a² -2a -7 en dat is positief behalve in het interval [-7/9 ; 1].

Hier vind je voor de som van de kwadraten van de nulpunten inderdaad een optimum bij a=-1/5, maar dat valt dan in het 'verboden' interval. Dus moest je eigenlijk aan de grenspunten 1 en -7/9 gaan kijken voor de optimale waarde.

Omdat deze oefening te complex was voor het ingangsexamen hebben we die uit de cursus gehaald.

Excuses voor het frustrerende rekenwerk!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oky Danku Myriam

Adara ( 2018-04-19 03:13:59 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-17 02:54:38 -0500

Aantal keer gelezen: 113 keer

Laatst gewijzigd: Apr 17 '18