Stel je vraag
0

Biologie, extra vragen, stofwisseling en energetische omzetting vraag 16

asked 2018-04-17 12:02:10 -0500

Adara gravatar image

updated 2018-04-17 12:07:28 -0500

Ik begrijp vraag 16 niet zo goed kan iemand hierbij helpen?

edit retag flag offensive close merge delete

5 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-04-21 10:19:42 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Vraag was idd reeds gesteld :)

Bij 18 is het zo dat het laatste rad de snelheid van de eerdere mee bepaald, want denk in een fabriek... Diegene die laatst aan de lopende band staat, die bepaald hoe snel of hoe traag die voorgangers kunnen werken. Anders stapelt het gemaakte product op (maar ATP wordt niet opgeslagen), dus enkel als die 2 radjes (van de lichtreactie) leeggemaakt worden in calvin, dan pas knn ze terug gevuld worden.

Duidelijk? (anders zeker in de les even aankaarten ;) of hier melden :) )

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-04-21 13:29:23 -0500

Dirk gravatar image

Ik denk dat ik het begrijp. Van ieder invoerproduct moet voldoende voorraad zijn en iedere eindproduct moet snel afgevoerd worden. Het traagste proces bepaalt de snelheid.

Betekent dit ook dat bij een zeer hoge O2-concentratie, bijv 50% ipv 21%, de fotosynthese langzamer zal gaan, omdat de plant zijn zuurstof niet snel genoeg aan de lucht kan afgeven?

Zo, nu houd ik er over op ;-). Bedankt voor uw geduld.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Haha, geen probleem :) Theoretisch klopt het wat je nu zegt :)

Martine@REBUS ( 2018-04-23 04:06:40 -0500 )edit
0

answered 2018-04-20 07:17:11 -0500

Dirk gravatar image

Stel dat er relatief weinig water aanwezig is en dat de andere stoffen in een ruime overmaat aanwezig zijn. Klopt mijn schets dan?

C:\fakepath\WP_20180420_001.jpg

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-04-20 06:17:25 -0500

Dirk gravatar image

De uitleg met "radjes" die draaien begrijp ik. Maar als ik nu kijk naar vraag 18, geraak ik toch in de problemen.

Bij vraag 16 wordt slechts één variabele gewijzigd. Dit heeft blijkbaar geen enkele invloed, want het antwoord is D.

Bij vraag 18 wordt ook slechts één variabele gewijzigd, maar nu neemt CO2-concentratie wél toe. Hoe kan dat? Het lijkt mij in tegenspraak met de uitleg met de radjes.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-04-20 05:52:50 -0500

Dirk gravatar image

http://toelatingsexamen.rebus.be/ques...

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt Dirk

Adara ( 2018-04-20 06:06:16 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-17 12:02:10 -0500

Aantal keer gelezen: 155 keer

Laatst gewijzigd: Apr 21 '18