Stel je vraag
0

chemie, oxidatie en reductie

asked 2018-04-18 01:55:59 -0500

Adara gravatar image

bij oxidatie stijgt de oxidatiegetal en dat betekent dat er elektronen worden afgegeven, een molecule die oxidatie ondergaat wordt gereduceerd?

Als men zegt dat vb. koolstofatomen in vetten sterker gereduceerd zijn dan in suiker wil dat zegen dat ze meer elektronen hebben afgegeven, wat betekent dat voor hun energie inhoud?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-04-18 16:30:21 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Je zoekt het veel te ver.

Dit type van vragen maakt geen deel uit van de te kennen leerstof.

Wat was de opgave waaruit je deze informatie hebt gehaald dan geef ik je graag antwoord.

Anders stel ik voor dat je de focus houdt op de historische vragen 2015, 2016 en 2017. Terug te vinden op de officiële website van het toelatingsexamen. Probeer voor jezelf methodieken te ontwikkelen om deze opgaven op te lossen. Je hebt natuurlijk ook nog de Rebus cursus. Als je al deze informatie onder de knie hebt ben je klaar voor het toelatingsexamen. Al de rest is overtollige ballast die je niet helpt om een goede score te halen op het toelatingsexamen.

Je eerste aanname is niet correct. Een molecule die oxidatie ondergaat wordt geoxideerd en doet in een redox reactie de andere molecule reduceren.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt Koen, het ging eigenlijk om biologie vragen van de toelatingsexamen over de cellulaire ademhaling. Er wordt telkens gesproken over NADH en FADH die geoxideerd of gereduceerd worden. Ik was niet goed mee. Daarom dacht ik dat het aan mijn scheikunde ligt, oxidatie en reductie.

Adara ( 2018-04-19 03:17:07 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-18 01:55:59 -0500

Aantal keer gelezen: 218 keer

Laatst gewijzigd: Apr 18 '18