Stel je vraag
0

biologie, extra vragen, vraag 32

asked 2018-04-18 05:57:53 -0500

Adara gravatar image

In de krebcyclus wordt ATP geproduceerd via a) substraatfosforylering b) celademhaling

weet iemand waarom b fout is?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-04-21 10:12:12 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Het is zelfs nog breder, celademhaling kan verwijzen naar de aerobe of de anaerobe CA, dus het is te breed genomen. De andere antwoorden zijn ook te schrappen en blijft A over.

Controle was: AcetylCO-ENZYM-A ==> Enzymen werken met substraat, dus het is een logisch antwoord

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-04-20 13:26:24 -0500

Dirk gravatar image

updated 2018-04-20 13:43:52 -0500

Volgens mij is celademhaling gelijk aan krebcyclus + oxidatieve fosforylering. Het ene kan niet zonder het andere. Volgens mij zou je zo kunnen beredeneren dat het ATP wél via celademhaling wordt geproduceerd.

Echter, ik denk dat de vraagsteller in dit geval bedoeld dat de krebcyclus niet gelijk is aan celademhaling en dat antwoord (B) dus fout is.

@REBUS, klopt mijn uitleg?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-18 05:57:53 -0500

Aantal keer gelezen: 133 keer

Laatst gewijzigd: Apr 21 '18