Stel je vraag
0

galvanische cel

asked 2018-04-18 12:01:43 -0500

Mattijs.Gutermann gravatar image

Hallo, Ik had een vraagje ivm chemie. Ik heb hier een vraag waarin ze vragen wat er zou gebeuren moest je de kopernitraatoplossing van de galvanische cel vervangen door een koperchloride oplossing. Zal dit de potentiaal veranderen? Ik denk van wel, maar weet het niet helemaal zeker. Zou iemand me hier een antwoord op kunnen geven. Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2018-04-19 14:24:22 -0500

Mattijs.Gutermann gravatar image

Beste, Ik denk dat de potentiaal in een reactie beïnvloed wordt door de kathode en de anode die in deze cel wel hetzelfde zijn gebleven. Het zal dus geen invloed hebben op de potentiaal?

Alvast bedankt

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-04-18 14:31:31 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Dag Mattijs,

Redeneer even mee met mij en probeer de volgende vraag te beantwoorden. Het potentiaalverschil in een galvanische cel wordt veroorzaakt door welke elementen?

De metalen staafjes of het elektroliet waarin de metalen staafjes zijn opgehangen?

Helpt dit jou vooruit?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-18 12:01:43 -0500

Aantal keer gelezen: 340 keer

Laatst gewijzigd: Apr 19 '18