Stel je vraag
0

chemie, 6-13

asked 2018-04-20 06:05:35 -0500

Adara gravatar image

updated 2018-05-09 15:03:58 -0500

Koen@REBUS gravatar image

P. 74. vraag 6-13 ( vragen van vorig jaar)

C) de halveringstijd is afhankelijk van de beginsnelhoeveelheid van A. waarom is deze uitspraak niet juist?

En tweede vraag over deze oefening: kan k negatief zijn? wat is verschil tussen een reactie met positieve k?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-04-22 14:58:09 -0500

Koen@REBUS gravatar image

De tijd dat de concentratie terugvalt tot de helft heeft geen verband met de beginhoeveelheid van de reagentia maar wel met de snelheidsconstante k.

Om van 2 M naar 1 M te gaan zal voor eenzelfde reactie en temperatuur (dus bij geiljke k) even lang duren dan om van 6 M naar 3 M te gaan. Dit is de halveringstijd.

k zal altijd een positieve waarde hebben.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-20 06:05:35 -0500

Aantal keer gelezen: 140 keer

Laatst gewijzigd: Apr 22 '18