Stel je vraag
1

fysica 3.2.3

asked 2016-05-22 04:54:43 -0500

Anne-Sophie gravatar image

image description

In de leerboek staat dat de kracht steeds tegengesteld is aan de uitrekking. Nu begrijp ik niet goed waarom er dan hier geen minteken moet staan voor de kx in de integraal.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-05-22 11:02:06 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het is niet de veer die de arbeid doet, maar de persoon die de veer uitrekt. En zo bekeken werkt de kracht wel in de richting waarin de veer uitrekt.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-05-22 04:54:43 -0500

Aantal keer gelezen: 146 keer

Laatst gewijzigd: May 22 '16