Stel je vraag
0

wiskunde, integeralen

asked 2018-04-24 06:16:10 -0500

Adara gravatar image

updated 2018-05-09 15:03:32 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Is de integeraal van 1 / (1+x).dx= ln( 1+x) +c?

De oefening is bepaal de integeraal van x / ( 1 +x).dx en ik probeer deze op te lossen met partiële integeratie u=x en 1/(1+x).dx=dv

klopt mijn oefening tot hier?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-04-24 07:24:08 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Gebruik een substitutie: t= (1+x) en dt=dx

Dan staat er de integraal van 1/t, en dat is ln t +C Terug vervangen geeft ln (1+x) +C

Gebruik partiële integratie steeds als laatste techniek. Kijk eerst of je via substitutie de integraal kunt oplossen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Danku Myriam

Adara ( 2018-04-27 05:28:39 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-24 06:16:10 -0500

Aantal keer gelezen: 119 keer

Laatst gewijzigd: Apr 24 '18