Stel je vraag
0

Chemie 4-Xtra-10

asked 2018-04-26 13:31:02 -0500

Mattijs.Gutermann gravatar image

updated 2018-04-29 02:23:24 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Beste, Ik snap oefening 4-Xtra-10 niet op p147 in de cursus. Hoe kan je met deze gegevens tot de juiste oplossing komen? Wat kan je doen met de pH?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-04-27 02:23:15 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2018-04-27 02:24:03 -0500

Dit is een combinatieopgave van stoechiometrisch rekenen en ph.

Indien je hoofdstuk 7 nog niet hebt doorgenomen moet je het oplossen van deze opgave uitstellen totdat je het hoofdstuk zuren/basen onder de knie hebt.

Stap 1: schrijf de reactie uit en balanceer correct uit.

Stap 2: maak je schema en probeer het gegeven om te zetten naar mol en vull deze aantallen in op de juiste plaats in het schema.

Stap 3: kan je nu de hoeveelheid mol berekenen die er is weggereageerd

Stap 4: beslis wat de juiste oplossing is

Post je uitgewerkt antwoord maar op het forum zodoende dat je bewijst dat je deze methodiek correct hebt gevolgd.

Heb je het antwoord gevonden?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik zit momenteel nog niet aan hoofdstuk 7. Daarom dat het nog niet lukt. Toch bedankt!

Mattijs.Gutermann ( 2018-04-28 03:27:51 -0500 )edit

Als je zo ver bent pak je deze dan maar even terug op. Ik hoor het wel dan.

Koen@REBUS ( 2018-04-29 02:50:01 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-26 13:31:02 -0500

Aantal keer gelezen: 62 keer

Laatst gewijzigd: Apr 27 '18