Stel je vraag
1

fysica 3.3.3

asked 2016-05-22 05:29:58 -0500

Anne-Sophie gravatar image

updated 2016-05-22 17:58:13 -0500

yannick gravatar image

Het is misschien een eenvoudige opgave, maar ik geraak er niet helemaal aan uit. Bij b) heb ik opgeschreven tijdens de lessen m.g.h = mv(2)/2 in potlood. Nu echter tijdens het opnieuw maken van de oefeningen, bedenk ik me iets anders (in pen geschreven). Er is in het begin toch ook een snelheid? image description

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-05-22 10:55:33 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Juist opgemerkt. De piloot geeft geen gas meer vanaf het onderste punt. Dus vanaf dan wordt er geen energie meer toegevoegd. In het onderste punt is er alleen de kinetische energie van de snelheid (720 km/u omzetten in m/s).

Bovenaan in de lus is een gedeelte van de oorspronkelijke kinetische energie omgezet in potentiële energie. De straal is 500m, dus bovenaan de lus is 1000m hoog. Je mag aannemen dat de totale energie nog evenveel is als bij het beginpunt onderaan (wrijving verwaarlozen). Trek de potentiële energie bovenaan af van de kinetische energie onder aan de lus, en je weet de kinetische energie bovenaan de lus. Hieruit bereken je de snelheid en versnelling bovenaan.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-04-09 05:52:15 -0500

Sebastiaan.Stoffels gravatar image

Hoe kan je dan bereken wat de kracht van de stoel op de piloot is. Is het dan gewoon F=ma=70kg*40m/s^2?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Neen, voor het bovenste punt moet je de zwaartekracht aftrekken, voor het onderste moet je de zwaartekracht bijtellen. Kan je uitleggen waarom?

Myriam@REBUS ( 2018-04-09 06:56:03 -0500 )edit

Neen, niet echt. Is dit omdat de zwaartekracht mee de versnelling bepaalt? F + Fz = m*a. Waardoor in het hoogste punt Fstoel= ma - Fz. Maar hoe zit dat dan in het laagste punt?

Sebastiaan.Stoffels ( 2018-05-13 07:06:00 -0500 )edit

Of geld dit: bovenaan: Fresulterend= Fcp + Fz. Onderaan: Fresulterend= Fcp-Fz

Sebastiaan.Stoffels ( 2018-05-13 07:08:57 -0500 )edit

De kracht op de stoel bovenaan: de zwaartekracht trekt de persoon naar beneden. De reactiekracht op de centripetaal kracht duwt hem op de stoel. Onderaan drukken beide krachten de piloot op de stoel.

Myriam@REBUS ( 2018-05-13 11:34:13 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-05-22 05:29:58 -0500

Aantal keer gelezen: 233 keer

Laatst gewijzigd: Apr 09 '18