Stel je vraag
0

oefening 7.03 chemische evenwicht

asked 2018-04-27 07:24:27 -0500

Adara gravatar image

updated 2018-04-29 02:24:01 -0500

Koen@REBUS gravatar image
         2So3      ><  2So2  +  O2
  ()initieel  x

()evenwicht -0.4M + 0.4M +0.2M () omgezet x-0.4 +0.4M +0.2M

Ik ben vetrokken van de hoeveelheid gevormde zuurstof gas. m=6.4g M=32g/mol n= 6.4+32=0.20mol (O2)e= 0.20mol /1l = 0.20M

0.032= (0.40^2. 0.20) / (x-0.40)^2

zo kom ik dat x= 0.73M

Begin concentratie van sulfiet ion zou 0.73M moeten zijn, dan kom voor massa van sulfiet 60g. Ik vind mijn fout niet, kan iemand me helpen aub?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-05-03 06:46:27 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Je moet toch helemaal niet de vierkantswortel van 0,032 berekenen. Je krijgt 0,032 maal x^2 = 0,032 en dan is de vierkantswortel van 1 toch 1. Je krijgt bij evenwicht 1 mol SO3 en dus is je beginhoeveelheid SO3 = 1,4 mol en gelijk aan 112 g.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-04-29 02:48:17 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2018-04-29 02:48:54 -0500

Je hebt waarschijnlijk een rekenfout gemaakt omdat je manier van werken eigenlijk te complex is.

Probeer eens het volgende.

Stel je aantal mol bij evenwicht voor S03 gelijk aan x en dus de concentratie bij evenwicht gelijk aan x/1.

Je vergelijking en berekeningen worden dan een heel stuk eenvoudiger.

Het gevraagde = hoeveelheid S03 op tijdstip 0 en kunnen we dan voorstellen door de onbekende y en y -0,4 = x of y = x + 0,4.

Kom je zo tot de juiste oplossing?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dank u Koen, ik heb op uw manier verder berekent, y= 1.5M en dus n= 1.5mol en M(SO3)=80g/mol. en dus m(SO3)= n. M= 1.5mol. 80g/mol= 120g

Adara ( 2018-05-01 04:15:37 -0500 )edit

Op de uitwerkinge die ik van u had gekregen staat 112g SO3

Adara ( 2018-05-01 04:16:14 -0500 )edit

0.032= ( 0.4)^2 . 0.2 / x^2 en zo kwam ik voor x= 1.1M

Adara ( 2018-05-01 04:17:10 -0500 )edit

deze oefeningen moeten we toch zonder rekenmachine oplossen? Want ik had vierkantswortel van 0.032 zonder rekenmachine berekent, ik dacht het is = 0.016 maar nu reken ik met rekenmachine, het is 0.178

Adara ( 2018-05-01 04:22:27 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-27 07:24:27 -0500

Aantal keer gelezen: 121 keer

Laatst gewijzigd: Apr 29 '18