Stel je vraag
0

chemie, chemische evenwicht oefening 7-10

asked 2018-04-27 09:30:12 -0500

Adara gravatar image

updated 2018-04-29 02:24:42 -0500

Koen@REBUS gravatar image

7-10 ( cursus vorig jaar p. 80) De gegeven concentratie voor Co is zeer klein en mag men verwaarlozen?
Is mijn kc dan = 0.2 / (0.2.0.1)= 10?

Bij de oplossing staat 5 .10^9 l/mol. Men houdt dan wel rekening met de gegeven concentratie van Co?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
0

answered 2018-04-29 02:40:25 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2018-04-29 02:41:42 -0500

Je aantal mol CO bij evenwicht mag je niet verwaarlozen want als je de twee berekeningen doet zal je zien dat er wel duidelijk een verschil zal zijn in Kc.

Wanneer je het aantal mol of nadien de concentratie (is identiek daar het volume 1 liter is) bij evenwicht berekent mag je delta n (is de hoeveelheid mol die vermindert of vermeerdert afronden naar + 0,1 of - 0,1 afhankelijke van de reactieproducten of reagentia.

Kom je op die manier tot de juiste oplossing?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja, gevonden. Bedankt!

Adara ( 2018-05-01 04:41:27 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-27 09:30:12 -0500

Aantal keer gelezen: 115 keer

Laatst gewijzigd: Apr 29 '18