Stel je vraag
0

juli 2017 biologie 1

asked 2018-04-29 06:17:17 -0500

Nyah.Renard gravatar image

Bij bijen komt parthenogenese voor. Dit is de ontwikkeling van een individu uit een onbevruchte eicel. Bij bijen ontstaan de darren (mannelijke bijen) parthenogenetisch. De koningin en de werksters ontwikkelen zich uit bevruchte eicellen. De cellen van de darm van een bijenkoningin bevatten 32 chromosomen. Hoeveel chromosomen bevatten de darmcellen van een dar en hoeveel chromosomen bevatten de voortplantingscellen van de koningin? darmcellen van een dar A 16 B 16 C 32 D 8 voortplantingscellen koningin A32 B 16 C 16 D 16

Ik snap niet waarom de darmcellen van de dar 16 zijn en niet 32. bij de koningin snap ik dat je van 2n=32 naar n=16 gaat maar bij de dar gaat het toch om een mitose? Het antwoord moet B zijn en niet C zoals ik dacht

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-05-01 03:31:25 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Dit is omdat een dar altijd haploïd blijft. Hij ontstaat uit een onbevruchte eicel (dus wordt nooit bevrucht).

Dus hij ontstaat uit 16 en blijft dan ook 16.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-29 06:17:17 -0500

Aantal keer gelezen: 447 keer

Laatst gewijzigd: May 01 '18