Stel je vraag
0

Oppervlakteberekening

asked 2016-05-22 06:16:15 -0500

Charline.DeBlock gravatar image

Bij deze vraag moet ik de oppervlakte berekenen tussen de grafieken f(x)=sin²x en g(x)=cos²x in het interval (0;pi). Ik kom bij mijn oplossing steeds 0 uit. Dit kan niet aangezien er op geogebra te zien is dat er wel degelijk een oppervlakte tussen beide grafieken moet zijn. Wat doe ik fout? (zie foto voor mijn berekeningen)C:\fakepath\13275748_1342027702481068_913118745_n.jpg

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-05-22 10:41:02 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Let op de snijpunten en de curve die boven of onder ligt. In het interval van 0 tot pi/4 is cos²x groter dan sin²x. Dat geldt ook voor het interval van 3pi/4 tot pi. In het interval pi/4 tot 3pi/4 is het net omgekeerd.

Dus integraal van o tot pi/4 van cos²x-sin²x, vervolgens integraal van pi/4 tot 3pi/4 van sin²x-cos²x en dan nog eens van 3pi/4 tot pi van cos²x-sin²x

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
2 followers

Statistieken

Datum: 2016-05-22 06:16:15 -0500

Aantal keer gelezen: 118 keer

Laatst gewijzigd: May 22 '16