Stel je vraag
0

chemie, oefening 7-6

asked 2018-05-01 05:33:38 -0500

Adara gravatar image

updated 2018-05-09 15:02:24 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Ik heb gezien dat oefening 7-06 gezien al besproken is op forum. Ik vraag me af of je deze oefening anders kan oplossen dan via een tweedegraads vergelijking voor x?

Ik heb volgend stelsel x + y= 3 0.5x = y^2

Dan heb kom ik een tweedegraadsvergelijk voor x en via discrimiant heb ik x1=2 gevonden en x2= 4.5

x2 kan niet aangezien x + y= 3

maar dit neemt veel tijd in beslag, kan men het anders oplossen?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2018-05-01 11:50:09 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

Ik heb deze oefening zo opgelost:

Uit de eerste situatie haal ik de waarde voor Kp. De totale druk is 1 Bar. De partieeldruk voor N2O4 is 0,5 Bar. Hieruit volgt dat de partieeldruk voor NO2 ook gelijk is aan 0,5 Bar. Hieruit bereken ik Kp. Je vindt Kp = 0,5.

Deze Kp kan ik invullen in de tweede situatie. Zo vind ik de partieeldruk voor N2O4.

Lukt het zo?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Britt, dank u voor uw hulp. Maar neen, het is niet gelukt. Ik ben mee dat beide evenwichten zelfde evenwichtsconstante hebben, K1=K2. K1= 0.5

Adara ( 2018-05-01 23:59:25 -0500 )edit

Kp=0.5 en invullen in tweede evenwicht 0.5= p( No2)^2 /( p( N2O4) en dat geeft 0.5=( 0.5)^2 / x en dan is x=0.5

Adara ( 2018-05-02 00:06:18 -0500 )edit

Het klopt niet zo volgens me, tenzij ik iets fout gedaan heb.

Adara ( 2018-05-02 00:06:35 -0500 )edit
1

answered 2018-05-02 00:52:00 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

Eerste situatie:

  • ptot = 1 Bar
  • pN2O4 = 0,5 Bar
  • dus pNO2= 0,5 Bar

Dit geeft Kp = (pNO2)2 / (pN2O4) = 0,25 / 0,5 = 0,5

Tweede situatie:

  • ptot = 3 Bar
  • pNO2= x Bar
  • pN2O4 = (3 - x) Bar

Kp = 0,5 = x2 / (3 - x)

Hieruit volgt: x = 1. Vergeet niet: pN2O4 = 3 - x = 2 Bar

Lukt dit? Succes!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dank u, ja nu heb ik het helemaal begrepen en is idd. ook eenvoudiger op deze manier.

Adara ( 2018-05-02 01:46:53 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-01 05:33:38 -0500

Aantal keer gelezen: 213 keer

Laatst gewijzigd: May 02 '18