Stel je vraag
0

chemische evenwicht 7-13 (p. 81)

asked 2018-05-01 07:06:04 -0500

Adara gravatar image

updated 2018-05-09 15:01:59 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Waarom kan B niet juist zijn voor de oefening 7-13 op pagina 81?

B. De hoeveelheid O2 stijgt met 1.25mol c. De hoeveelheid water vermindert.

C is zeker juist maar waarom B niet?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-05-03 06:35:01 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Het gaat hier over een evenwichtsreactie dus een verandering van een aantal mol aan één zijde van de reactiepijl geeft geen stoeichiometrische verandering aan de andere kant van de reactiepijl. Het is de evenwichtsconstante Ke die zal bepalen hoeveel mol er zal bijkomen of verminderen in functie van de opgelegde verandering.

De hoeveelheid O2 zal toenemen maar niet met 1,25 mol.

Dus antwoord C is het enige volledig juiste antwoord.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-01 07:06:04 -0500

Aantal keer gelezen: 113 keer

Laatst gewijzigd: May 03 '18