Stel je vraag
0

chemische evenwicht, opgave 7-20 ( p. 82)

asked 2018-05-01 23:50:16 -0500

Adara gravatar image

updated 2018-05-09 15:01:29 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Gevraagd is het verband tussen de twee evenwichtsconstantes?

A > C + D

2C + 2 D > 2A

V1= K1. (A)

V2= K2. (C). (D)

V1=V2 K1.(A)= k2.(C).(D)

k2/K1= (A)/(C).(D)

of K'/K= (A)/(C).(D)

Ik vind juist antwoord niet? Hoe kan ik verder?

Alvast bedankt voor uw hulp

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
0

answered 2018-05-02 15:07:01 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2018-05-02 15:09:56 -0500

Wat is de formule voor de evenwichtsconstante K?

Vul dit correct in voor K en voor K'.

Redeneer dan verder. Kijk dit eens na en reken terug uit.

Succes

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Neen ik vind hem niet, Ke=K/K'= (A) /(C).(D)

Adara ( 2018-05-03 04:12:46 -0500 )edit

K'= K (A) /(C).(D)

Adara ( 2018-05-03 04:13:18 -0500 )edit

De reactie van K': 2C + 2D > 2A die schrijft men toch als C + D > A?

Adara ( 2018-05-03 04:15:36 -0500 )edit

Je mag niet vereenvoudigen daar het hier gaat over een theoretisch gerelateerde opgave (opgave is volgens mij dubieus). Besteed er dus niet te veel aandacht aan.

Koen@REBUS ( 2018-05-03 06:03:21 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-01 23:50:16 -0500

Aantal keer gelezen: 64 keer

Laatst gewijzigd: May 02 '18