Stel je vraag
0

wiskunde, rekenen zonder rekenmachine

asked 2018-05-03 04:47:16 -0500

Adara gravatar image

updated 2018-05-09 15:03:13 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Hoe bereken ik 5^1/3 of derdemachtswortel van 5?

Ik heb het als volgt geprobeerd

log 5^1/3= 1/3. Log 5= 1 /3. 0.61= 0.20 ongeveer.

Is het juist?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2018-05-03 05:36:45 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Adara, Als de 10 log van 5 0.20 is dan zou 10^0.2 =5 moeten zijn. Dat is niet juist.

Dit kan je niet uit het hoofd berekenen. Je kan alleen schatten dat 5^1/3 ligt tussen 3^1/3 en 8^1/3, dus tussen 1 en 2.

Andere methode: 5=125/25 en dan kan je 5^1/3 berekenen als (125^1/3)/(25^1/3 ) > 5/3 (want 3= 27^1/3)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-03 04:47:16 -0500

Aantal keer gelezen: 122 keer

Laatst gewijzigd: May 03 '18