Stel je vraag
0

chemie 8-04

asked 2018-05-07 09:08:14 -0500

Adara gravatar image

Voor deze oefening is de cyanaat buffer gegeven met PH=3 men wilt het aantal mol van zuur kennen.

Ik gebruik formule van zure buffer PH= Pkz + log (cz/czout) en daarbij heb ik enkel één onbekende namelijk cz.

Voor cz kom ik 10^-6M uit. En Volume van oplossing is 1 liter. dan zou ik 10^-6m zuur nodig hebben. Het is fout. Maar wat heb ik fout gedaan?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2018-05-07 12:01:12 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2018-05-07 12:01:58 -0500

Wat je fout hebt gedaan is moeilijk te achterhalen als je geen oplossingswijze geeft.

Formule: pH van een zure buffer

image description

Cb = concentratie van de baische vorm (deze is gegeven)

Cz = concentratie van de zure vorm (deze moet je berekenen)

Controleer of je de formule correct hebt toegepast en nadien of al je berekenen correct zijn.

Geef maar even aan of je zo tot de juiste oplossing komt. Succes !

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dank u, ik heb mijn fout gevonden

Adara ( 2018-05-09 02:40:41 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-07 09:08:14 -0500

Aantal keer gelezen: 112 keer

Laatst gewijzigd: May 07 '18