Stel je vraag
0

Fysica juli 2009 vraag 7

asked 2018-05-08 09:11:28 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2018-05-10 14:01:11 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

fysica juli 2009 vr 7

Ik heb problemen bij het berekenen van deze vraag. Ik heb de formule A(t) = A(0) * e^(ln2 * t/T) gebruikt, heb opgelost naar T en de waarden ingevuld. Hiermee bekom ik deze expressie uit: T = ln2 * 180minuten/ln(185/60).

Hoe kan ik dit nu oplossen zonder rekenmachine? Ik betwijfel ook mijn methode. Bestaat er ook een andere, efficentere manier om deze vraag op te lossen?

Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-05-08 13:39:35 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De overblijvende activiteit is meer dan 1/4 van de originele activiteit, maar minder dan de helft. We zitten dus met de 180 minuten tussen één en twee halveringsperioden. Dat kan alleen bij de Fluor-18, dus antwoord A

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-08 09:11:28 -0500

Aantal keer gelezen: 238 keer

Laatst gewijzigd: May 08 '18