Stel je vraag
0

chemie 8-16

asked 2018-05-09 07:00:18 -0500

Adara gravatar image

updated 2018-05-09 15:00:15 -0500

Koen@REBUS gravatar image

KOH + NHO3 > KNO3 + H2O 9.10^-3mol 65. 10^-3mol

HNO3 is in overmaat aanwezig, en zal dus PH van de oplossing bepalen

Als eind oplossing heb ik 56. 10^-3mol HNO3 9 10^-3mol KNO3 9 .10^-3mol H2O

Heeft KNO3 ook nog invloed op PH van einde oplossing? Want nitraation is afgeleid van een sterke zuur en heeft dus geen basische eigenschappen en K + van sterke base en heeft geen zure eigenschappen. KNO3 zou dan een Ph van 7 hebben?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-05-09 14:46:39 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Dat is helemaal correct geredeneerd !

Perfect.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-09 07:00:18 -0500

Aantal keer gelezen: 104 keer

Laatst gewijzigd: May 09 '18