Stel je vraag
0

leerstofoverzicht chemie

asked 2018-05-09 08:26:35 -0500

Adara gravatar image

Bij leerstof overzicht van chemie staat onder Redoxreacties - toepassing van de spanningsreeks van metalen en niet metalen

Bedoelt men hierbij galvanische cel en elektrolysecel? Want die staatn ook onder apart nog steeds dat samenstelling en werking gekend moet zijn.

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2018-05-09 14:58:04 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2018-05-09 14:59:42 -0500

image description

Het is de historische vragen van 2015-2016-2017 oplossen, daar deze een goed overzicht geven op welke manier de TKL moet toegepast worden.

Het toepassen van de spanningsreeks van de metalen wordt over het algemeen gevraagd aan de hand van de 'standaard reductiepotentiaal'.

Galvanische cel en Elektrolysecel zijn dan weer twee afzonderlijke punten in de TKL.

Samengevat:

Maak de oefeningen van de voorbije jaren te vinden op de officiële website van het toelatingsexamen. Probeer hierbij de aangeleerde methodieken toe te passen om tot een juiste oplossing te komen.

Al de rest is bijzaak !!!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dank u, Koen

Adara ( 2018-05-27 14:51:51 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-09 08:26:35 -0500

Aantal keer gelezen: 116 keer

Laatst gewijzigd: May 09 '18