Stel je vraag
0

Chemie, koolstofchemie, aantal chirale koolstofatomen

asked 2018-05-10 06:44:52 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

updated 2018-05-10 16:54:23 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Hallo,

Bij deze oefening (zie afbeelding) vind ik het aantal chirale koolstofatomen niet. Wel vond ik dat chirale koolstofatomen minstens 4 verschillende bindingspartners moeten hebben, welk C-atoom is dit hier?

Alvast bedankt.

C:\fakepath\3-ethyl-2,2-dimethylhexaan.png

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-05-10 14:07:52 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het derde koolstofatoom heeft volgens mij drie verschillende takken.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt Myriam!

Britt.Valentyn ( 2018-05-10 14:31:52 -0500 )edit

Ik dacht: dit koolstofatoom heeft drie verschillende takken + een binding met een H-atoom. Dit geeft dan vier verschillende bindingspartners. Klopt dit?

Britt.Valentyn ( 2018-05-11 02:45:01 -0500 )edit

Perfect ! Heel goed geredeneerd. Je kan vaststellen dat elk C-atoom 4 bindingen aangaat. Soms wordt H niet geschreven en dan moet je deze erbij denken en nagaan of er 4 verschillende bindingspartners zijn.

Koen@REBUS ( 2018-05-11 04:13:46 -0500 )edit

Bedankt Koen!

Britt.Valentyn ( 2018-05-11 04:23:17 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-10 06:44:52 -0500

Aantal keer gelezen: 133 keer

Laatst gewijzigd: May 10 '18