Stel je vraag
0

Wiskunde statistiek: extra oefeningenbundel hoofdstuk 4

asked 2018-05-11 09:56:02 -0500

Lise.DePreter gravatar image

Hallo Ik heb een vraagje over de oefening van de extra bundel van wiskunde, namelijk 4.10.2. Ik weet niet zo goed hoe ik moet starten bij deze oefeningen. Eerst dacht ik aan een tabel weet niet of dit de juiste manier is aangezien ik niet de juiste oplossing bekom.

Vriendelijke groeten

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-05-11 13:29:26 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je moet inderdaad een kruistabel maken en de voorwaardelijke kans berekenen. Let wel: een correcte uitslag voor iemand die de ziekte niet heeft is een negatieve test. Je deelt je tabel dus in in ziek en niet ziek versus positieve test en negatieve test.

Vraag: van alle mensen die positief testen, hoeveel zijn er echt ziek?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel! Ik heb de oplossing gevonden.

Lise.DePreter ( 2018-05-12 10:19:36 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-11 09:56:02 -0500

Aantal keer gelezen: 144 keer

Laatst gewijzigd: May 11 '18