Stel je vraag
0

fysica: brekingswetten

asked 2018-05-14 11:22:19 -0500

Sam gravatar image

updated 2018-05-14 15:07:45 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik heb een vraag over de volgende oefening.

Van lucht naar glas gaat de lichtstraal naar de normaal toe, dus het is antwoord C of D. Maar nu wist ik niet welke van de 2 het was. Ik dacht D, maar het juiste antwoord blijkt C te zijn. Waarom kan D niet en is C juist?

Alvast bedankt,

Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-05-14 11:38:05 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De hoek waarmee de lichtstraal het glas verlaat is te groot. (groter dan de absolute brekingshoek) Hier moet de lichtstraal teruggekaatst worden in het glas.

Kijk ook eens naar de straal voor en na het glazen prisma in figuur D: De straal zou door het prisma gebroken moeten worden, maar gaat hier recht (evenwijdig) door.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Hoe kan ik weten hoe groot de brekingshoek hier is?

Sam ( 2018-05-14 12:05:47 -0500 )edit

Je kan dit niet echt weten, wel schatten. Als je de straal omkeert aan de bovenkant zou je een idee ervan kunnen hebben. De straal valt in met een hoek van ongeveer 45°, buigt af tot ongeveer 30 graden, zal dan links ong 60 graden maken en verlaat de blok met 45 graden.

Myriam@REBUS ( 2018-05-14 12:12:22 -0500 )edit

Je zou ook de straal helemaal kunnen omkeren over het hele traject.. Invallen links met 45 graden zou terug een afbuiging naar de normaal toe moeten geven, dus 30 graden ipv 60 graden.

Myriam@REBUS ( 2018-05-14 12:14:35 -0500 )edit

Dankjewel voor de hulp!

Sam ( 2018-05-14 12:14:56 -0500 )edit

Ik heb nog een vraagje over deze oefening. Bij breking van de lichtstraal van het glas naar de lucht, hoe ligt de normaal dan precies? Klopt het dat deze dan horizontaal ligt?

Sam ( 2018-06-24 07:54:15 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-14 11:22:19 -0500

Aantal keer gelezen: 101 keer

Laatst gewijzigd: May 14 '18