Stel je vraag
1

Gonadotrofine releasing factor

asked 2016-05-22 11:15:48 -0500

Ada.Buyssens gravatar image

updated 2016-05-22 17:58:00 -0500

yannick gravatar image

Zorgt nu net een hoge of een lage concentratie van oestrogeen en progesteron in het bloed voor de stimulatie van de afgifte van gonadotrofine releasing factor (GRF) in de hypothalamus?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-06-02 09:54:22 -0500

Joris@REBUS gravatar image

updated 2016-06-02 09:55:03 -0500

Excuses, maar ik moet mijn antwoord wat aanpassen. Het is ook niet zo simpel dit stukje over hormonen bij de vrouw.

Het ligt eraan hoe je de vraag interpreteert. Stimulatie van afgifte GRF kan je zien als: 1. een verhoogde afgifte van GRF 2. simpelweg: de afgifte van GRF

In BIO voor jou staat letterlijk dat lage concentraties van oestrogeen en progesteron [...] stimuleren de hypothalamus tot de afscheiding van het hormoon Gonadotrophine Releasing Factor (GRF) en dat de hoge oestrogeenspiegel drijft de frequentie van de ritmische GRF-secretie op ....

Het lijkt er dus eerder op dat ze met deze vraag de afgifte van GRF bedoelen en niet een verhoogde afgifte van GRF wat ik oorspronkelijk dacht (en waarop mijn eerste antwoord was gebaseerd).

Een lage concentratie van oestrogeen en progesteron is dus het juiste antwoord.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-05-27 06:06:40 -0500

Joris@REBUS gravatar image

Het ding waar je aan moet denken is dat GRF pulserend wordt afgegeven, dus met een piek-afgifte om de zoveel tijd. Wanneer oestrogeen en progesteron concentratie laag zijn wordt GRF in een lage frequentie afgegeven. Dit heeft als gevolg dat de hypothalamus FSH gaat produceren. Hierdoor beginnen een aantal primaire follikels te rijpen en stijgt de oestrogeen concentratie. Wanneer de oestrogeen concentratie een bepaalde grenswaarde overschrijdt, wordt GRF in een hoge frequentie afgegeven en dit heeft als gevolg dat de hypofyse gestimuleerd wordt om LH te produceren. Hierdoor kan de eisprong plaatsvinden en ontstaat er een geel lichaam. Het geel lichaam geeft oestrogeen en progesteron af. Wanneer die 2 hormonen in hoge concentratie voorkomen, hebben ze een negatief effect op de hypofyse waardoor de productie van LH en FSH wordt afgeremd en waardoor het geel lichaam gaat verdwijnen (want dat wordt in stand gehouden door LH). Geen geel lichaam betekent daling van progesteron en oestrogeen concentratie en dan begint de cyclus weer opnieuw.

In mijn ogen zorgt een hoge concentratie van oestrogeen voor een stimulatie van de afgifte van GRF omdat een hoge concentratie van oestrogeen er voor gaat zorgen dat GRF in een hogere frequentie wordt afgegeven. Als je GRF afgifte vergelijkt bij hoge frequentie en lage frequentie dan zal voor een bepaalde tijdseenheid er meer GRF geproduceerd worden bij de hoge frequentie, en dus zal in dat geval de concentratie groter zijn.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2016-05-22 11:15:48 -0500

Aantal keer gelezen: 1,536 keer

Laatst gewijzigd: Jun 02 '16