Stel je vraag
0

Elektrodynamica: 5.10.12

asked 2018-05-14 13:54:22 -0500

Sebastiaan.Stoffels gravatar image

Bij vraag 5.10.12 (extra oefeningen fysica) wordt er naar de stroom gevraagd. Dit is op zich geen probleem als je de substitutieweerstand van I1 en I2 berekent. Dit is bij I2 niet zo een probleem maar ik zit wel vast bij I1. Op welke manier kan je best een substitutie weerstand berekenen in deze schakeling met die ene horizontale weerstand? Want het is die laatste weerstand die het moeilijk maakt. Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-05-14 14:16:00 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Als je goed kijkt zul je merken dat de horizontale weerstand dezelfde potentiaal heeft aan beide uiteinden. Er is dus geen potentiaalverschil over deze weerstand. Gevolg: er loopt geen stroom door.

Kan je nu verder?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Oké, ik snap het! bedankt!

Sebastiaan.Stoffels ( 2018-05-15 10:48:45 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-14 13:54:22 -0500

Aantal keer gelezen: 241 keer

Laatst gewijzigd: May 14 '18