Stel je vraag
0

fysica hydrostatica

asked 2018-05-15 15:38:42 -0500

Sam gravatar image

updated 2018-06-20 11:19:03 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Hallo,

Ik snap niet goed hoe ik kan weten wat de juiste oplossing op deze vraag is?

Alvast bedankt!

Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-20 10:11:44 -0500

Leen.Driesen gravatar image

U geeft hier aan dat er een Pdamp aanwezig is, maar de buis is in het begin toch volledig gevuld met water en niet met een damp? En is het niet net dat wanneer de druk boven de vloeistof groter is dan de atmosferische dat er lege ruimtes ontstaan in de buis doordat deze grotere druk de vloeistof er zeg maar uit duwt?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Boven elke vloeistof hangt ook een dampspanning (maar dat is eigenlijk geen leerstof voor TAT als je het mij vraagt). Antwoord D lijkt mij het meest volledige. Als je een vloeistof met een laag kookpunt hebt kan die buis inderdaad leeg geduwd worden.

Myriam@REBUS ( 2018-06-20 11:09:17 -0500 )edit

Iemand een andere oplossing?

Myriam@REBUS ( 2018-06-20 11:09:52 -0500 )edit

In de boeken van de coaching aan de Uhasselt stond ook antwoord A, daarmee dat ik het even navroeg.

Leen.Driesen ( 2018-06-20 11:33:46 -0500 )edit

Op www.keu6.be staat D aangegeven. Gezien de geringe hoogte van de buis (10 cm) kan er twijfel zijn. Een dampbel zal klein zijn, tenzij het water dicht bij het kookpunt zit.

Myriam@REBUS ( 2018-06-20 11:38:44 -0500 )edit
0

answered 2018-05-15 15:52:13 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C:\fakepath\hydrostatica vraag.jpg

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Indien de de druk boven de vloeistof toch groter is dan de atmosferische druk, loopt de buis leeg, toch?

Ghita.ElHamri ( 2018-07-01 05:12:45 -0500 )edit

Inderdaad. Als je dit probeert met een pan met kokend water zal de buis nooit vol blijven.

Myriam@REBUS ( 2018-07-01 06:39:59 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-15 15:38:42 -0500

Aantal keer gelezen: 354 keer

Laatst gewijzigd: Jun 20 '18