Stel je vraag
0

fysica dynamica

asked 2018-05-16 15:03:40 -0500

Sam gravatar image

Hallo,

Hoe los ik deze vraag op?

Alvast bedankt,

Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2018-05-16 15:23:57 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

Volgens mij kan je deze oefening als volgt oplossen:

De versnelling heeft dezelfde richting en zin als de resulterende kracht. Die resulterende kracht kan je hier tekenen: op deze slinger werkt de zwaartekracht (naar beneden) en de spankracht (touwkracht) (volgens de richting van het touw). Deze resulterende kracht (en dus de versnelling) wordt enkel correct getekend in antwoord C.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oke, ik begrijp het. Dankjewel, Britt!

Sam ( 2018-05-16 15:37:43 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-16 15:03:40 -0500

Aantal keer gelezen: 248 keer

Laatst gewijzigd: May 16 '18