Stel je vraag
0

fysica, oefening 4.1.3

asked 2018-05-18 03:23:04 -0500

Adara gravatar image

Het gaat om oefeningen van vorig jaar, op pagina 47

Ik vroeg me af of het juist is om de resulterende kracht te nemen dat men hier Pythagoras toe past?

Of moet men de krachten projecteren in x en y as?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-05-18 15:14:12 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je kan de resulterende kracht berekenen door Pythagoras toe te passen op de krachten, want ze staan loodrecht op elkaar.

Je kan echter ook elk van de krachten ontbinden in een horizontale en een verticale component, en vervolgens op de resultante in x en y richting Pythagoras toepassen. Deze resultanten staan immers ook weer loodrecht op elkaar.

Het uiteindelijke resultaat zou hetzelfde moeten zijn met beide methoden.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-18 03:23:04 -0500

Aantal keer gelezen: 271 keer

Laatst gewijzigd: May 18 '18