Stel je vraag
0

fysica, projecteren op de assenstelsel

asked 2018-05-18 05:52:47 -0500

Adara gravatar image

updated 2018-05-21 03:29:39 -0500

Ik begrijp projectie op de x en y as niet zo goed.

Als ik voorbeeld oefening 4. 2. 1 neem op pagina 50 neem.

1) ik kies oorsprong van mijn assenstelsel in punt P

2) E1 is gericht volgens de positieve y as naar boven gericht.

3)E2 is gericht volgens de negatieve helft van de x as.

Om nu deze vectoren te projecteren op x en y as, zie ik dat ze zich als op de as bevinden.

4) E1y= + E1 en E1x= nul

5)E2y= 0 en E2x= -E2

Maar ik zie dat ik fout ben, kan er iemand me verbeteren?

Alvast bedankt C:\fakepath\vectoren oefening.jpg

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-05-18 15:30:33 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Kan je het hier op zien? Voor de theorie over het ontbinden van vectoren, zie hoofdstuk 1 C:\fakepath\vectoren ontbinden.jpg

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dank u Myriam, ik zie dat ik mijn assen gewoon verkeert had getekend. Ik zie dat u positieve gedeelte van de x-as naar links tekent, klopt het? Doet u het bewust opdat u positieve waarden bekomt?

Adara ( 2018-05-21 00:42:41 -0500 )edit

Nu, mijn E1x= E1. sin(alfa) E1y= E1.cos(alfa)

Adara ( 2018-05-21 00:43:27 -0500 )edit

sin(alfa)= O/S of sin(alfa)= O/ 3cm en hoe weet ik hoeveel mijn hoek alfa bedraagt? want de overstaande zijde ken ik ook niet.? Alvast erg bedankt

Adara ( 2018-05-21 00:45:09 -0500 )edit

Dit is een rechthoekige driehoek, dus je kan sin alfa berekenen door overstaande zijde/schuine zijde.

Myriam@REBUS ( 2018-05-21 00:50:43 -0500 )edit

Dank u Myriam, ik heb bovenaan uitgetekend, Want ik kom dat alfa is 45 °?

Adara ( 2018-05-21 03:30:35 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-18 05:52:47 -0500

Aantal keer gelezen: 355 keer

Laatst gewijzigd: May 21 '18