Stel je vraag
0

fysica, 4.2.3

asked 2018-05-18 06:37:00 -0500

Adara gravatar image

Deze oefening is al besproken.

Myriam kunt u aub nogmaals uitleggen hoe u aan 2.cos 30 . 20 komt?

Ik begrijp enkel die 2 niet. Ik heb mijn vectoren goed getekend. Cos 30= 20 /E Cos 30 = 20 /E

ik zie eigenlijk een ruit ontstaan, en we zoeken die lange diagonaal D.

Hierna kan ik niet verder.

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-05-18 15:06:18 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je hebt 2 ladingen, dus 2 elektrische velden. Als je één van deze velden op de midden diagonaal projecteert heb je 20 cos 30, dus 2 velden geven 2 cos30.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-18 06:37:00 -0500

Aantal keer gelezen: 197 keer

Laatst gewijzigd: May 18 '18